Provozní řád

18. ledna 2009 v 19:22 | Sparta! |  HC Sparta Praha
Vstupem do budovy Za elektrárnou 419, Praha 7 (dále jen "TESLA Aréna"), jejímž nájemcem a provozovatelem je společnost HC Sparta Praha, a.s., IČ: 61860875 (dále jen "HC Sparta"), na základě zakoupené vstupenky vstupující osoba (dále jen "návštěvník") akceptuje a zavazuje se dodržovat následující provozní řád TESLA Areny:
1. Návštěvník je povinen dodržovat pokyny HC Sparta, zejména jejích pořadatelů a pořádkové služby. HC Sparta je oprávněna v případě neuposlechnutí pokynů návštěvníka z TESLA Areny bez práva na vrácení vstupného vykázat.
2. Na požádání pořadatele, je návštěvník povinen se prokázat platnou vstupenkou.
3. Vstupenka opravňuje návštěvníky sledovat dění na ploše pouze v sektoru, pro který je vstupenka určena.
4. HC Sparta si vyhrazuje právo provádět při vstupu do TESLA Areny bezpečnostní prohlídky. V odůvodněných případech je HC Sparta oprávněna tyto prohlídky provádět i uvnitř TESLA Areny. Návštěvník je povinen tyto prohlídky strpět. V případě odmítnutí je HC Sparta oprávněna návštěvníka z TESLA Areny bez práva na vrácení vstupného vykázat.
5. Je zakázáno vnášet do TESLA Areny plastové a skleněné lahve, plechovky, alkohol (v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb.), jiné toxické látky a jakékoliv nebezpečné předměty (např. pyrotechniku, tyče, zbraně apod.). Nebezpečnost předmětu je oprávněna posoudit HC Sparta. V prostoru TESLA Areny je zakázáno kouřit.
6. Účast ve rvačce, napadení pořadatele či jiného návštěvníka, rasově motivované skandování, maskování či zakrývání vlastní identity, vhazování jakýchkoliv předmětů na ledovou plochu či do jiných prostorů TESLA Areny a jiné chování v rozporu s právními předpisy nebo zásadami slušného chování je důvodem k okamžitému vykázání návštěvníka z TESLA Areny bez práva na vrácení vstupného. HC Sparta je oprávněna v takovém případě rovněž požadovat plnou náhradu veškeré vzniklé škody včetně ušlého zisku (v důsledku udělení pokuty, přeložení zápasu atd.)
7. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.
8. Návštěvník svým vstupem do TESLA Areny uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v TESLA Arene prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení HC Sparta, a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Návštěvník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány vnitřní projekcí v TESLA Arene.
9. Návštěvník bere na vědomí, že TESLA Arena , včetně hlediště, byla řádně zkolaudovaná pro provozování sportovních utkání. Návštěvník akceptuje, že se sportovních utkání v TESLA Arene účastní na své vlastní nebezpečí. Jakékoliv nároky za zranění návštěvníka předměty pocházejícími z ledové plochy jsou vyloučeny, ledaže se jedná o úmyslné napadení návštěvníka.
10. HC Sparta si vyhrazuje právo nevpustit do TESLA Areny návštěvníky, kteří jsou pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek a dále vyvést z prostorů TESLA Areny bez nároku na vrácení vstupného takové návštěvníky, kteří se pod vliv alkoholu či omamných nebo psychotropních látek dostanou v prostorách TESLA Areny. HC Sparta si dále vyhrazuje právo nevpustit do TESLA Areny takové návštěvníky, u kterých vznikne důvodné podezření, že se v prostorech TESLA Arény dopustí některého z jednání popsaných v bodě 6. tohoto provozního řádu, jiné výtržnosti, či jiného obdobného závažného jednání proti jiným návštěvníkům či veřejnému pořádku nebo jiného jednání v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.
11. V TESLA Arene je zakázáno fotografování a filmování. Součástí sportovních utkání není vnitřní projekce v TESLA Arene, která má doprovodný charakter. HC Sparta si vyhrazuje právo tuto vnitřní projekci neuskutečnit. Zákaz se nevztahuje na hokejová utkání.
12. V případě evakuace je návštěvník povinen dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny HC Sparta.
13. Návštěvník je povinen odkládat věci pouze na vyhrazených místech. HC Sparta neodpovídá za ztrátu věcí či peněz mimo místa vyhrazená k odkládání či úschově věcí.
14. Návštěvník je povinen ohlásit HC Sparta okamžitě veškeré ztráty či odcizení svého majetku a veškerá utrpěná zranění.
Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 15. března 2007.
HC Sparta a. s.
Jaroslav KořínekIng. Ladislav Pátek
Vedoucí provozního odděleníFinanční a provozní ředitel
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama